Iris

Manuscriptorium Kramerius

Technické standardy

Publikace

Projekty

Partneři

Team

ENRICH

European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage (Propojení evropských zdrojů a informací z oblasti kulturního dědictví)

(Prosinec 2007 – Listopad 2009)

Dne 3. 12. 2007 byl v Praze úvodní schůzkou zahájen mezinárodní projekt ENRICH financovaný z evropského programu eContentPlus. Jeho cílem je poskytnout jednotný přístup k roztroušeným digitalizovaným sbírkám historických dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí a vytvořit sdílené virtuální badatelské prostředí, zejména pro studium rukopisů, ale i prvotisků, vzácných tisků a dalších historických dokumentů. Řešení projektu je založeno na existující digitální knihovně Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.eu), která v současné době sdružuje data ze 46 sbírek pocházejících z České republice i ze zahraničí.

Partneři projektu ENRICH vlastní téměř 85% existujících digitalizovaných rukopisů evropských národních knihoven. Tyto sbírky budou doplněny o významné množství dat z univerzitních knihoven a dalších institucí. Konsorcium řešitelských institucí v průběhu projektu zpřístupní více než pět milionů stránek digitalizovaných dokumentů. ENRICH je historicky prvním projektem programu eContentPlus s českým koordinátorem, kterým je Národní knihovna České republiky.

Manuscriptorium je výsledkem 15 let společného vývoje dvou českých partnerů projektu: AIP Beroun s r.o. a Národní knihovny České republiky. Jedná se o nejrozsáhlejší kolekci digitalizovaných rukopisů v Evropě, která dosud zpřístupnila více než milion digitalizovaných stránek uložených v zabezpečeném digitálním archivu. Manuscriptorium vzniká se státní podporou digitalizace kulturního dědictví a je provozováno v českém a anglickém jazyce. Asi 50% jeho uživatelů pochází ze zahraničí. Součástí Manuscriptoria je speciální modul pro podporu výuky na středních školách. Základ Manuscriptoria pochází z programu UNESCO „Memory of the World“ – Národní knihovna ČR za něj v roce 2005 od UNESCO obdržela prestižní světovou cenu Jikji. Zkušenosti a znalosti související s digitalizací a zpřístupněním historických pramenů v rámci Manuscriptoria jsou předávány do mnoha zemí z celého světa.

Manuscriptorium je postaveno na xml schématu, jehož nejdůležitější součástí je evropský formát MASTER pro elektronický popis rukopisů založený na platformě TEI (Text Encoding Initiative). Základní datový korpus je zpřístupněn z digitálního úložiště a z www připojení provozovaného společností AIP Beroun s r.o. Projekt ENRICH přidá další data ze vzdálených zahraničních digitálních knihoven. Metadata pro centrální databázi budou shromažďována pomocí protokolu OAI (Open Archives Initiative) a budou obsahovat odkazy na obrazy nebo jiné digitální objekty uložené ve vzdálených databankách. Pro každého poskytovatele dat budou vyvinuty nezbytné transformační nástroje a postupy. Rovněž budou vyvinuty speciální on-line nástroje umožňující strukturaci metadat a validaci výstupů pro partnery, kteří mají digitalizovaná data, avšak postrádají funkčním nástroje pro jejich prezentaci.

Cílovými uživatelskými skupinami projektu jsou vlastníci a správci digitálního obsahu, knihovny, muzea a archivy, výzkumníci a studenti a zainteresovaná veřejnost. Výstupy projektu jim umožní přístup a prohledávání dokumentů, které by jinak byly velmi obtížně dostupné. Kromě digitálních obrazů budou rovněž zpřístupněny historické fulltexty v TEI struktuře, výzkumné zdroje, další doplňkové typy dat (audio, video) a velké datové soubory historických map. Konsorcium projektu ENRICH bude úzce spolupracovat s TEL (The European Library) a obohacené Manuscriptorium se stane důležitou součástí budoucí Evropské digitální knihovny (EDL).

Uživatelům Manuscriptoria budou nabídnuty sofistikované nástroje pro vytváření vlastních digitálních dokumentů a osobních digitálních knihoven. Do Manuscriptoria budou rovněž zabudovány další jazykové mutace a nejmodernější jazykové ontologie pro vyhledávání v místních jazycích a získávání dat v původních jazycích.

Konsorcium projektu ENRICH se skládá z 18 partnerů, projekt je však podporován i řadou dalších institucí včetně řady majitelů rozsáhlých digitálních archivů.

Koordinátorem projektu je Národní knihovna ČR společně s dalšími dvěma českými partnery: AIP Beroun s r.o. a Cross Czech a.s. První dvě z nich jsou zároveň vedoucími nejdůležitějších etap projektu  společně s Oxford University Computing Services, Università degli Studi di Firenze - Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media, Institute of mathematics and informatics in Vilnius, SYSTRAN Paris a Národní knihovnou Španělska. Dalšími partnery projektu jsou: Københavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut, Národní knihovna Itálie ve Florencii, Univerzitní knihovna Vilnius, Univerzitní knihovna Wrocław, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Reykjavík,  Computer Science for the Humanities – Cologne University,  St. Pölten Diocese Archive (Monasterium project, Austria), Národní knihovna Islandu, Budapest University of Technology and Economics a Poznań Supercomputing and Networking Centre.

Zájem o spolupráci vyjádřily také národní knihovny Maďarska, Kazachstánu, Moldávie, Polska, Rumunska, Srbska, Švédska a Turecka a a rovněž univerzitní knihovny v Bratislavě, Bukurešti a Heidelbergu. Seznam tzv. asociovaných partnerů se bude v průběhu realizace projektu dále rozšiřovat.