Mezinárodní projekty

Ve vztahu k digitalizaci jsme dnes zapojeni ve těchto mezinárodních projektech:

VICODI - ještě stále v 5 rámcovém programu EU (Visual Contextualization of Digital Content)

ECH:TOPICC - začínající projekt v rámci Eureka! (Endangered Cultural Heritage: tools for preservation, investigation, and copyright clearance)

CEE MASTER - MASTER pro střední a východní Evropu - velmi užitečné nástroje a informace

CALIMERA - 6. rámcový program (Cultural Applications: Local Instittutions Mediating Electronic Resource Access)

COMTOOCI - COMputational TOOls for the librarian and philological work in Cultural Institution (Kultura 2000)

Value Added Services for the Memory of the World Contributing to the History of Science (UNESCO)


V minulých letech jsme byli zapojeni do těchto projektů:

MASTER - ukončen v červnu 2001 ve 4. rámcovém programu EU - úspěšně završen návrhem DTD pro popis rukopisů


Bibliotheca Universalis - spíše fórum pro výměnu názorů národních knihoven států G7 a několika dalších (7) zemí


Mezinárodní konference a školení

Osnova s podklady (a postupně s plnými prezentacemi v PPT) mezinárodního školení Open Society Institute o digitalizaci - dle smlouvy proběhlo už v těchto zemích: Moldavsko, Mongolsko, Ukrajina a Kazachstán.