Dokumentace DTD pro popis digitalizovaného zvukového dokumentu obsahuje:

 

1.     Popis řešení v PDF

2.     Audio.dtd (přímý download pouze při užití speciálního software pro práci s DTD; jinak uložit a použit aplikaci typu Notepad - platná verze)

4.     Schéma Audio.xsd a popis schématu v HTML a DOC


<!DOCTYPE AudioDoc PUBLIC "-//NK CR//DTD for Digitized Audio Metadata 1.0//EN" "http://digit.nkp.cz/audiodoc/Audio/DTD/1.00/Audio.dtd">

 

Připomínky zasílejte na adolf.knoll@nkp.cz