Iris

Manuscriptorium Kramerius

Technical Standards

Publications

Projects

Partners

Team

Databases, Publications, Articles, and Papers

A team of several specialists from the National Library of the Czech Republic (NL), AiP Beroun Ltd. (AIP), and other institutions are active in the digitization area. The data about them and bibliography referenced where available.

Tým několika specialistů z Národní knihovny ČR (NL), firmy AiP Beroun s.r.o. a dalších institucí je aktivních v oblasti digitalizace. Data o nich a bibliografie jsou odkázány tam, kde jsou k dispozici:

 

Memoria programme: Kramerius programme:
Adolf Knoll  (NL)

Zdeněk Uhlíř (NL)

Jindřich Marek (NL)

Miroslava Hejnová (NL)

Stanislav Psohlavec (AIP)

Tomáš Psohlavec (AIP)

Karel Kučera (AIP)

 

Jiří Polišenský (NL)

Ivan Ljubka (NL)

Františka Vrbenská (NL)

Adolf Knoll (NL)

 

Both programmes are united under the same RTD activity for 2004-2010, the main co-ordinator of which is Adolf Knoll.

Oba programy jsou spojeny ve témže výzkumném záměru na léta 2004-2010, jehož hlavním řešitelem je Adolf Knoll.