Manuscriptorium Kramerius

Technické standardy

Informace na této stránce jsou zastaralé a poslední změna proběhla v r. 2007.

Tato stránka je stále aktivní z toho důvodu, že některé standardy z ní odkázané mohou být ještě používány některými institucemi, a proto mujsí být původní umístění DTD/schémat zachováno.

Provozujeme dnes dvě velké digitální knihovny:

Manuscriptorium
Kramerius

V nich najdete další informace a tisíce zajímavých dokumentů - Manuscriptorium obsahuje na 46 000 digitalizovaných dokumentů ze 120 institucí z 23 zemí. Kramerius spolu se svou starší verzí obsahuje cca. 124 700 digitalizovaných knih vydaných po r. 1800 a 2177 titulů periodik (říjen 2015).Digitalizační aktivity byly zahájeny v Národní knihovně České republiky v letech 1992-1993 ve spolupráci s českou firmou, jejíž název je dnes AiP Beroun.

Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů prostřednictvím projektu EU ENRICH - viz http://enrich.manuscriptorium.com

Důležité momenty vývoje jsou:

Manuscriptorium směřuje k tomu, aby se stalo mezinárodním výzkumným prostředím především pro rukopisy a též další vzácné staré tištěné dokumenty. Již obsahuje data z několika zahraničních institucí.

Zejména pro svou aktivitu na poli digitálního zpřístupnění vzácných sbírek dostala Národní knihovna ČR v r. 2005 cenu UNESCO Jikji.


Školení 2008

Webmaster: Adolf Knoll