Viorica Enăchiuc : Rohonczi Codex. Descifrare, transcriere şi traducere

 V roce 2001 bylo Rumunsko na jednom z předních míst ve statistice titulů získaných výměnou ze zahraničí. Došlo k tomu zejména díky Národní knihovně v Bukurešti, která nám posílá opravdu kvalitní a reprezentativní vzorky rumunské produkce, které odpovídají profilu naší knihovny. Letos v toto trendu pokračuje.

Chtěla bych upozornit na jednu publikaci, kterou jsme v rámci výměny obdrželi z Rumunska. Jedná se o studii filoložky a historičky V. Enăchiuc: Rohonczi Codex. Descifrare, transcriere şi traducere. V roce 1982 objevila v odborném maďarském tisku budoucí autorka informaci o tom, že v archivu  Maďarské akademie věd na signatuře A 1.173/II  je uložen rukopis Rohonczi Codex napsaný neznámým písmem.

Již od roku 1838 zkoumali badatelé tento historický dokument, aniž by ho dešifrovali. Díky podpoře rumunského Ústavu historických a sociálně politických studií se pokusila paní V. Enăchiuc o rozluštění a překlad dokumentu. Podle badatelky se jedná o text ve vulgární latině napsaný pravděpodobně dáckým písmem. Rohonczi Codex je rukopis o rozměrech 10x12 cm, vázaný v kůži, o rozsahu 448 stran. Je psán fialovým inkoustem a písmo se údajně čte zprava doleva a zdola nahoru. Codex obsahuje sbírku proslovů a poselství, která zahrnují 86 miniatur, zaznamenávajících existenci centralizovaného valašského státu za vlády knížete (gera) Vlada v letech 1064-1101. Zmiňují se o administrativní a vojenské organizace země, která se jmenovala Dácie, země s hranicemi od Tisy po Dněstr až k moři, od Dunaje na sever až k pramenům Dněstru. Metropolita Valachů sídlil v Ticině (pevnost na ostrově Păcului lui Soare) a jsou tu uvedena jména metropolitů Sovy Trasia, Nilese a Timariona.

Studie o rukopisu  Rohonczi Codex obsahuje texty ve vulgární latině se souběžným překladem do moderní rumunštiny včetně komentáře a indexů. Jedná se pravděpodobně o první psané dokumenty pro toto historické období, které ustavují v časovém horizontu identitu rumunského lidu. 

Mgr. Irena Burešová