top
titulek

Noviny a časopisy na mikrofilmech ve fondu Národní knihovny České republiky
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Časopisy na mikrofilmech ve fondu knihovny Židovského muzea v Praze
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Časopisy na mikrofilmech ve fondu Knihovny AV ČR
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Muzea východních Čech
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Národního filmového archivu
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Oblastního archivu Pardubice
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Vědecké knihovny Liberec
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Okresního muzea v Jindřichově Hradci
Časopisy na mikrofilmech ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci
 

Noviny a časopisy na mikrofilmech ve fondu Národní knihovny České republiky

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

Název časopisu, novin

Rok
Abhandlungen der königlichen bömischen Gesselschaft der Wissenschaften von den + přílohy Jahren ..... Prag 1837/40 - 1889/90
Ahoj na neděli.
Praha
1935 - 1943
AIZ - Arbeiter Illustrierte Zeitung.
Prag
1933 - 1936
Akademie. Orgán mládeže socialistické.
Praha
 1897 - 1927/28
AKORD.
Brno
1928 - 1947/48
Almanach aneb Novoročenka.
Hradec Králové
1823 - 1824
Almanach královského hl. města Prahy na rok .....
Praha
1902 - 1905
Amsblatt des kais. königl.Prachiner kreisamtes. v.Ouředlní list prachynského krajského ouřadu Písek 1835 - 1837
Angestellten-Zeitung. Organ der Angestellten aller Berufsweige. Teplitz-Schoenau 1928
Der Arbeiter. Organ des Internationalen allgewerkschaftlichen Verbandes in der Tschechoslowakischen Republik Prag 1923 - 1929
Arbeiter - Jahrbuch.
Teplitz-Schönau
1923, 1926 - 1931
1933 - 1938
Aufbau und Frieden. Wochenblatt der deutschen Werktätigen in der Tschechoslowakei. Prag 1951/52 - 1965
Der Bauarbeiter. Organ des Zentralverbandes der Tschechoslowakischen Republik. Prag 1921 - 1922
Bazar. Módní příloha Světozoru.
Praha
1873/76 - 1928/29
Bič. Obrázkový list pro zábavu, satyru, soc.vědu a politiku.
Praha
1890 - 1893
příloha Rolnička 1864
Biela Zeitung. (s přílohami v r.1904, 1905, 1908, 1909, 1912, 1915, 1916)
Bilina
1864 - 1935
Biliner Zeitung. (s přílohami v r.1909, 1910, 1912, 1913)
Bilina
1905 - 1938
Blaník. Týdeník samostatné omladiny česko-moravské.
Berlín
1868
Bohemia.
Prag
1828-VI./1878
X./1878-VIII./1915
X./1915-1938
Bohemia - Unterhaltungsblätter. Abend Ausgabe.
Prag
1900 - 1910
Bojovník. Týždenník čsl.soc.dem.strany robotníckej pre Slovensko.
Ružomberok
1922 - 1924
Bolševik.
Praha
1930 - 1935
Brejle.
Praha
1930 - 1935
Budoucno. Revue českého socialismu
Praha
1918 - 1920
Budoucnost. Sociálně-politický časopis pro pracující lid.
Praha
1874 - 1883
Budoucnost. List nezávislé strany sociálně- demokratické v Československé republice. Praha 1923
Cihlářské listy. Časopis hájící zájmy českoslov. Dělníků cihlářských a spřízněných odborů v Rakousku-Uhersku. Praha 1904 - 1913
Císařské královské povolené Vídeňské Noviny na rok ..... Vídeň
Příl.: Prvotiny pěkných umění aneb Vídeňské učené noviny
1813 (I.-VI.)
Příl.1813 - 1817
Cukrovarnický zaměstnanec. Časopis hájící zájmy cukrovarnických zaměstnanců Praha 1931 - 1935
Cyrill a Method čili Katolický časopis pro církev a školu.
Banská Štiavnica
1850 - 1851
Čas. Politický denník.
Praha
1902 - 1903
1907 - 1913
Čas. Týdenník věnovaný všem veřejným otázkám.
Praha
Příl.r. 1896 - 1907
VI./1886 - 1907
Časopis českého Musea.
Praha
1827 - 1946
Časopis k prospěchu času přiměřených oprav na gymnásiích.
Praha
1851 - 1853
Časopis Matice Moravské.
Brno
1869 - 1882
1891 - 1911
Časopis technologický Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách ....
Praha
1837 - 1839
Časopis turistů.
Praha
1889 - 1948
Čech. List volný, otevřený všem tužbám a steskům našim.
Genéve
1861
Čechoslav. Národní časopis k užitku i kratochvíli.
Praha
1820 - 1825
Červen. Tendenční čtrnáctidenník.
Praha
1918 - 1921
Česká škola. Časopis pro učitelstvo.
Praha
1892
Česká včela.
Praha
1834 - 1850
České knihovnictví.
Praha
1900 - 1901
České slovo. Ústřední orgán české strany národně socialistické.
Praha
III./1907 - VI./1911
Česko-bratrský hlasatel.
Praha
1849 - 1850
Česko-bratrský věstník.
Praha
1850
Česko-Slovanský vlastenský denník.
Praha
1848 - 1849
Českožidovské listy.
Praha
1894/95 - 1896/7
Český dělník.
Praha
1869 - 1870
Český jih.
Tábor
1872/3 - 1941
Český jih. Týdenník pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné a společenské.
Tábor
1872/3 - 1941
Český jinoch.
Praha
1908
Český lid. Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách.
Praha
1892 - 1914, 1924 -1931, 1946 - 1950, 1952 - 1971,
1973 - 1983
Český svět. Ilustrovaný čtrnáctidenník. Praha 1904/5 - VIII./1913
1914/15 - IX./1929
Český západ. Týdeník Čsl.strany lidové Plzeň 1908 - 27, 1929 - 39
Český zemědělec. 1919/20 - 1942
Dalibor. Hudební listy. Praha 1901
DAV. Bratislava 1924-6, 1929, 1931- 36,
reedice
1929,31-37
Dělnické divadlo. Orgán Svazu dělnického divadelního ochotnictva československého v Praze. Praha 1933, 1936/37
Dělnické listy. Orgán sociálně-demokratický, hájící zájmy lidu pracujícího. Praha 1877/78 - 1880
Dělnické listy. Orgán VI.župy českosl.soc.dem. strany dělnické. Kladno 1936 - 38
Dělnické listy. Časopis politický, poučný a zábavný. Praha 1872 - 76
Dělnické listy. New York 1893/94 - 1897/98
Dělnické listy. První český deník ve Vídni. Vídeň 1904
Dělnické noviny. Časopis věnovaný zájmům dělnickým. Praha 1870 - 73
Dělnické noviny. Týdeník Komunistické strany Československa v pražském kraji. Praha 1927 - 28
Diotima. Eine Monatschrift. Prag 1802
Disk. Internacionální revue. Praha 1923 - 25
Divadlo. List Svazu českého herectva. Praha 1938/39
Dnešek. Nezávislý týdeník. Praha 1946 - 48
Doba. Časopis pro kulturní a politický život. Praha 1934 - 34
Elektrovýzkum. Běchovice u Prahy. 1971 - 75
Evanjelické listy. Praha 1896 - 1901
Evanjelický církevník. Časopis věnovaný zájmům evanj.církve a.v. v zemích koruny České a koruny Uherské. Humpolec 1889 - 90
Für Böhmen von Böhmen. Prag 1793
Der Gegen-Angriff. Prag 1933 - 35
Glück auf! Prag 1891 - 99
Halo noviny. Praha 1933 - 38
Harmonikář. Praha 1935 - 38
Havlíčkova Stráž. List českosl.Strany národně-socialistické pro ...... Čáslav 1933 - 35
Havlíčkovy Hlasy. List československé Strany národně - socialistické pro ...... Čáslav 1924 - 33
Heimatbrief des Schönhengster ..... 1951 - 53
Hesperus. 1817
Hlas. Praha 1862
Hlas demokracie. Kolín - Kutná Hora 1936 - 3
Hlas dělníků hornicko-hutnických. Most 1896
Hlas lidu. Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu. Prostějov IX./1891 - 1897
1910 - 12, 1914 - 15
Hlas nájemníků a kolonistů. Praha 1932 III./1886 - VI./1897
Hlas národa. Praha 1898 - 99, 1901 - 11
Hlas národa. Odpolední vydání. III./1886 - 1892
Hlas národa. Večerní list. 1893-1898, 1900-III./1915 VII./1915 - 1917
Hlas pravdy. Neodvislý týdenník komunistický. Praha 1925
Hlas robotníctva. Bratislava 1937
Hlas rolníka. Politický časopis hájící zájmy rolnictva. Praha 1895 - 96
Hlas stavebníků a výpomocných dělníků všech odvětví. Žižkov 1902
Hlasatel. List československé strany socialistické. Přerov 1919
Hlasatel český. Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech vlastenců vydaný od Jana Nejedlého. Praha 1806 - 08, 1818 - 19
Hlasatel hospodářského spolku pro okolí Hradce Králové. Hradec Králové 1880 - 95
Hlasy horníků. Časopis hájící hospodářské zájmy českých horníků a hutníků v Rakousku. Linec n.D. 1913
Hlasy od Cidliny. Nový Bydžov 1912
Hlasy severu. Teplice 1902
Horník. Mor.Ostrava 1921
Hornické rozhledy. Praha 1916/17 - 1919
Hornické sjednocení. Teplice Šanov 1932 - 34
Hospodářské noviny. Deník pro ekonomiku a politiku. Praha 1994 - 98
Hronka. Podtatranská Zábavnice. Časopis krásomilného a užitečného čtení. Bystřice 1836 - 38
Index. Leták kulturní informace. Brno 1929 - 38
Internacionála mládeže. Bojový orgán Komunistické internacionály mládeže. Praha 1931 - 32
Isergebirgs-Rundschau. Gablonzer Heimatbote. Organ des Heimatkreises Ganblonz. Jablonec n.Nis. 1979 - 71
Jasoň. Časopis poučný a zábavný. Praha 1859 - 60
Ještědský obzor. Krajinský list českosl.sociálně-demokratické strany dělnické. Liberec 1907 - 14
Jihlavské listy. Politický týdenník pro zájmy česko-moravského pohoří. Orgán Čechů Jihlavských a Znojemských. Jihlava 1898 - 99
Jihočeské listy. Neodvislý časopis pro zájmy českého jihu. České Budějovice 1895 - 1941
Jihočeský sborník historický. Tábor 1941 - 45
Jindy a nyní nebo: Sbírka obrazů pamětihodných osob, věcí a příběhů ....... Praha 1828 - 33
Jizeran. Kolín - Mladá Boleslav 1880/81 - 1937/38
Jüdischer Almanach auf das Jahr ... Prag 1924/25 - 1937/38
Kalendář česko-židovský na rok ... Praha 1881/82,1886/87-1930/31
1933/34 -
1935/36
Kino. List Spolku majitelů v král.Českém .... Praha 1913
Komunista. Praha 1929
Komunistická mládež. Orgán Komunistické mládeže Československa. Liberec 1922 - 29
Komunistická revue. Orgán Komunistické strany v Československu. Praha 1924 - 26, 1928,
1930/31 - 1933
Kramériusovy cís.král.pražské poštovské noviny. Praha 1790 - 1805, 1810 - 1821
Der Kranz, oder: Erholungen für Geist und Herz. Prag 1821 - 24
Kritická příloha k Národním listům. Časopis věnovaný literatuře a umění. Praha 1864
Krok. Zábavní a poučující spis. Praha - Hradec Králové 1833
Kutnohorský kraj. Týdenník československé strany národně-socialistické pro Kutnou Horu a okolí. Kutná Hora 1936 - 1938
Květy české. Listy zábavné pro všeliký stav. Praha 1834 - 1848,1850
Květy. Týdeník beletristický a lehce poučný s přílohou Česká včela. Praha 1865/66
VII./1872
Květy. Listy pro zábavu a poučení s časovými rozhledy. Praha 1879 - 1915
Kulturní politika. Praha 1945 - 49
Levá fronta. Praha 1930/31 - 1931/32
Libussa. Eine vaterländische Vierteljahrschrift. Prag 1802, 1804
Lidová demokracie. Orgán Československé strany lidové. Praha V./1945 - VII./1994
Lidové noviny. Nezávislý deník založený 1893. Praha 1990
Lípa slovanská. Časopis politicko-literární a obchodnický pro Slovany na demokratickém základě. Praha 1848 - 1849
Listy. Časopis československé socialistické opozice. Řím 1989
Listy. Týdeník Svazu českých spisovatelů. Praha 1968, 1969
Literární listy. Týdeník Svazu českých spisovatelů. Praha 1968
Literární listy. Kritická příloha ku časopisu Národ a škola.
Velké Meziříčí
1880 - 1899, 1903/4
Literární noviny. Praha 1968, 1993, 97
Lumír. Beletristický týdenník. Praha 1851 - 1863, 1865-VI,/1866
Lumír. Týdenník zábavný a poučný. Praha 1873 - 1890 1891 - I./1920 1921 - 22 1924 - I./1940
Lužickosrbský věstník. Praha 1936
Maják. Bojový orgán proti kulturní reakci. Praha 1936 - 1939
Mein Heemt. Heimatblatt. München 1970
Mezinárodní tisková korespondence. Praha 1929
Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen Böhmen. Prag 1920/21 - 1943
Mladá fronta. Deník mladých lidí. Praha
příl.Práce 1947-48
V./1945-VI./1977
X./1977-VIII./90
Mladá fronta Dnes. Praha
příl.Magazín
Dnes+TV
1995-
Mladá garda. Časopis pracující mládeže v Československu. Praha 1930 - 1936
Mladý socialista. Praha 1917 - 1920, 1925 - 1935
Mladý svět. Praha 1990 - 1999
Moderní revue pro literaturu, umění a život. Praha 1895 - 1925
Moravské národní noviny. Brno 1851
Moravský národní list. Brno 1852 - 1854
Moravský sněmovní list. Brno 1848 - 1849
Národné noviny. Turč. Sv.Martin 1871
Národní listy. Praha 1861 - 1911, 1919
Národní nowiny. Red.Karel Havlíček Praha VI./1848-I./1850
Národní politika. Praha  
Národní práce. List Národního souručenství. Praha 1939 - 1944
Národní sjednocení. Praha 1935 - 1937
Národní škola. Týdenník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha 1863 - 1865
Neodvislé listy. Týdenník věnovaný zájmům národní strany svobodomyslné ve východních Čechách. Pardubice 1895 - 1896
Neprošli. Dokumentární reportáž ze srpnových dnů 1969. srpen 1969
Nezávislé listy. Časopis radikální. Kolín 1893 - 1894
Nordwestböhmische Rote Fahne. Komunistisches říjen Tagblatt. Aussig 1936 - 1938
Nové Rusko. Časopis Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem. Praha 1925 - 1929
Nové selské noviny. Politicko-hospodářský list. Tábor 1890 - 1895
Nový Boleslavan. Orgán strany rolnické. Ml.Boleslav 1882 - 1889
Nový kult. Mezinárodní sborník pro umění, politiku a život. Praha 1897 - 1905
Nový směr. Týdeník československé strany národně socialistické. Tábor 1936 - 1937
Občan. Noviny pro Čechy a Moravany. Praha 1849
Obecné listy naučné a zábavné. Praha-Vídeň 1860
Obecní list. Praha 1849
Obrana zemědělců. Orgán sdružení českých zemědělců pro království České. Ústřední list české strany agrární ..... 1897 - 1906
Obrazy života. Domácí ilustrovaná bibliotéka zábavného i poučného čtení. Litomyšl 1859 -1862
Obuv-Kůže-Guma. Zprávy technické a obchodní. Zlín 1933
Obzor Litomyšlský. Týdenník věnovaný zájmům města, okresu a nejvýchodnějších Čech. 1909 - 1914
Obzory. Týdeník pro politiku a kulturu. Praha 1945 - 1948
Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Zeitschrift für Zweige der Land und Hauewirtschaft. Prag 1811 - 1850
Ordinari Mittwoche Postzeitungen. Prag 1680, 1760 - 1761,1802-1803
Orel. List pro zájmy jihozápadní Moravy. Telč 1886 - 1891
Orfeus. Umělecký měsíčník. Praha 1920 - 1921
Orol Tatránski. Prešpork 1945 - 1947
Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. Prag 1951 - 1952
Ost und West. Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben. Prag VII./1837 - VI./1848
Otavan. Týdenník pro zábavu, poučení, zájmy 1879-1913, politické, obecné a spolkové. Písek 1916-1936
Pásmo. Brno 1924-1926
Pestrý týden. Praha 1939
Písecké listy. Věstník z Pootaví. Písek 1936-41, 1945
Plzeňské listy. Plzeň 1875-1911
Pochodeň. Hradec Králové 1933-1934, 1936-1938
Pokrok. Praha IV./1869-IX./76 1877-III./1886
Pokrok. Večerní list. Praha VII./1885-II./86
Pokrok hospodářský. 1862 - 1864
Ponaučné a zábavné listy pro polní hospodářea řemeslníky v Čechách. Praha 1838 - 1847
Posázavský kraj. Týdeník československé Strany národně-socialistické pro Kutnou Horu a okolí. Kutná Hora 1936 - 1938
Posel z Podhoří. Týdenník pro zábavu a poučení. Rychnov nad Kněžnou 1886
Posel z Prahy. Spis užitečný, zábavně poučný pro město i ves. Praha 1857 - 1860
Poutník. Časopis obrázkový pro každého. Praha 1846 - 1848
Poutník od Otavy. Časopis pro lid městský i venkovský. Písek 1858 - 1862
Pozor! Večerní list pro město i venkov. Praha 1848
Práce. Časopis hájící zájmy pracujícího lidu česko-slovanského. Chicago 1886 - 1887
Prager Abendblatt . Prag 1867-1883, 1884 (jen II.pol.) 1897,1899-1902 1910,
1913(jen I.
pol.), 1933-1935
Der Prager Allergoriker. Praha 1801
Prager Litterat-Notiz. Prag 1787
Prager Mittag. Prag 1933 - 1938
Prager Neue Zeitung. Prag I.-VI./1799
Prager Presse. Prag 1921 - 1938
Prager Tagblatt. Prag 1877 - IV./1939
Prager Tagblatt + Abend Ausgabe. Prag 1900-II./1906 1907-1911
Prager Tagblatt + Extra Beilage. Prag 1921-1924
Prager Zeitung. Prag IV./1814-1815,1817-VI./1818,
1819-1822,
VI./1848-1850
Prager Zeitung.
Přílohy: Intelligenzblatt. Amtsblatt.příl.Nichtpolitisch. Auhang 1818
IV./1814-1822, 1848-1850
The Prague Post. Praha 1991
Pravda chudoby. Časopis venovaný triednej výchove robotníckého ĺudu. Ružomberok (Od roku 1926 vycházela pod názvem Pravda. Deník KSČ pre Slovensko) 1920-1935
Právo. Politický list. Praha 1878-1880
Právo. (+Magazín Práva). Praha 1993-1998
Právo lidu. Časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků. Kukleny 1893-1938, V./1945-VI./1948,
1990 III./1991-VII.1992
Pražský denník. Praha 1866-1883, VII./1884-1898
Pražské poštovní noviny z rozličných zemí a krajin přicházející, s obzvláštním Jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované. Praha 1720,1722-27, 2.pol.1737,
1782, 1787-1790,
1818-1821,
1825-1849, 1851-VI./1864
Pražský posel. Nejlacinější politický list pro lid jazyka českého. Praha 1862
Pražský prostonárodní list. Praha 1851-1852
Pražský večerní list. Praha 1848-II./1851
Prijaťel ľudu. Debrecin 1849
Proletář. Orgán radikálních socialistů českých. New York 1844-1845
Proletkult. Týdenník Komunistické strany Československa pro proletářskou kulturu. Praha 1922-1924
Prostonárodní holomoucké noviny. Olomouc 1848-1849
Průkopník svobody. Orgán českých sociálně-demokratických dělníků v Německém Rakousku. Vídeň 1920
První máj. Ilustrovaný list dělnický. Praha 1890 - 1892
Přítomnost. Nezávislý týdeník. Praha 1924 - 1939, 1942 - 1943,
1944 - 1945
Der Radikale. Sozialdemokratisches Organ der Arbeiter Nordböhmens. Richenberg 1883 - 1885
Radiojournal. List Československého rozhlasu-věstník radiojournalu čsl.zpravodajské radiotelefonické spol. v Praze. Praha 1929 - 1930
ReD. Revue svazu moderní kultury Devětsil. Praha 1927 - 1931
Reflektor. Praha 1927
Respekt. Týdeník. Praha 1990-VI./1992, 1993-VI./1997
Rodinná kronika. Obrázkové listy nedělní k zábavě a poučení. Praha 1862 - 1864
Rolník. Hospodářsko-rolnické listy pro jižní Čechy.
České Budějovice
1884 - 1902
Die Rote Fahne Kommunistisches Tagblatt. Prag VIII./1934-1935
Rozsevačka. Praha 1926-30, 1933-36, 1938
Rozvoj. Týdenník českých pokrokových židů.
Pardubice
1904 - 1910, 1914 - 1915,
1919 - III./1939
Rudá fronta z továren a polí. Časopis hájící zájmy pracujícího lidu. Písek 1928 - 1929
Rudá rovnost. Týdenník komunistické opozice v ČSR. Brno 1929 - 1938
Rudé právo. Orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. Od r.1990 Ne- závislé noviny. Praha IX./1920-X./1933,VII./1934-IX/1938
V./1945-1977, IV./1978-1991
IV./1992-XII./92
Rudé právo - Večerník 1920 - 1921
Rudý odborář. Časopis k propagování zásad 1923 - 1930
Rudé odborové internacionály. Praha  
Rudý pondělník. Praha 1932 - 1933
Rudý prapor. Dělnický týdeník pro okresy Kolín, Kuřim, Č.Brod, Č.Kostelec. Kolín 1921 - 1922
Samostatnost. Orgán sociálně pokrokový. Praha IV./1897-IX./1914
Sedlské noviny. Olomouc 1848 - 1849
Sedm pražských dní. 21. - 27.8.1968
Selbswehr. Jüdische Volksblatt. Prag 1919 - 1924
Selské noviny. České Budějovice 1889 - 1914
Sever a východ. Literární revue. Turnov 1925 - 1930
Schönhengster Heimat. Herausgegeben vom Landschaftsrat schönhengstgau in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Heidenheim/Brenz 1954 -1970,
1975 - 1982
Schönhengster Jahrbuch. 1957 - 1984
Der Schulfreund Böhmens. Eine Quartalschrift für den gesamten Volksschulstand in Böhmen. Prag 1816 - 1817
Slovenské pohĺady. Časopis zábavno-poučný.
Turčianský sv. Martin
1891-2, 1896-7, 1903 - 1909,
1912 -15, 1953, 1956, 1957,
1967,
1969-71, 1982
Slovenský robotník. Bratislava 1920
Socialista. List socialistického sjednocení. Praha 1923 - 1925
Sociální demokrat. Orgán dělnictva česko-slovenského. Praha 1891 - 1897
Sokol. Časopis pre krásno, umenie a literatúru. Štiavnica. 1860 - 1861
Spartakus. Krajinský orgán Federovaných tělocvičných jednot na Slovensku. Banská Bystrica 1922 - 1925
Studia Botanica Čechica. Vol.V. Praha 1942
Studentská revue. Měsíčník pokrokového studentstva. Praha 1913 - 1914
Studentský věstník. Praha 1905 - 1906
Svatováclavské poselství. Brno 1848
Světozor. Obrázkový týdenník. Praha 1867 - 1898/99
Světozor. List pro zábavu a literaturu. Příloha k Slovenským novinám. Vídeň 1858, 1860-1861
Swětozor. Nejlacinější spis obrázkový k rozšíření užitečných známostí pro Čechy, Moravany a Slováky. Praha 1834 - 1835
Svoboda. Časopis strany sociálně-demokratické. Kladno 1898, 1926 - 1927
Šaldův zápisník. Praha 1928 - 1930
Tagesbote aus Böhmen. Prag 1852 - 1879
Tribuna. Praha
příloha Módní revue 1927 - 1928
I.-IX./1919, I.-VI./1920, IX./1921,
1924,
1925 - 1928
Trostbärnla 1969. Heimatkalender Oberes Adlergebirge 1969 - 1974
Trostbärnla 1969. Heimatkalender Oberes Adlergebirge 1969 - 1974
Tvar (pův.Kmen). Literární týdeník. Praha 1990 - 1994
Tvorba. List pro kritiku a umění. Praha 1926 - 1938, 1945 - 1947
Týdenník aneb císařské královské Národní noviny z obzvláštního cís.král.dovolení prací a nákladem Jiřího Palkoviče v Pressburku vydané. (Bratislava) 2.pol.1812 - 1.pol. 1818
Týdní list Hlas lidu. Věnován zájmům pracujícího lidu. New York 1889 - 1893
Unterhaltungs-Auskunfst und Anziegeblatt von Carlsbad und den anderen Curorten Böhmens. Karlsbad und Elbogen 1840
Venkov. Orgán české strany agrární. Praha 1906 - 1945
Večerní vyražení. Časopis k užitečnému a kratochvilnému čtení. Praha 1831 - 1832
Vesna. List pro beletristiku, umění a literaturu. Vídeň 1851 - 1852
Věstník Dělnické akademie v Praze, Ústřední jednoty všech českoslovanských spolků dělnických v Rakousku. Časopis věnovaný vzdělávacím zájmům a spolkovému životu dělnictva. Praha 1907 - 1910, 1919 - 1943
Věstník Numismatické společnosti česko-slovenské. Praha 1919 - 1923
Vídeňský věstník. Časopis pro lid českoslovanský ve Vídni. Vídeň 1868
Vlasť. Časopis pro poučení a zábavu. Praha 1884 - 1934, 1937 - 1941
Vlast + registr. 1884 - 1894
Vlastenec. Týdenník. La Crosse, Wisconsin - USA 1898 - 1909, 1914 - 1928
Vlastimil. Poučný, politický list pro lid. Praha 1849
Vůdce. Časopis činovníků pro teoretické a praktické otázky hnutí mládeže. Praha 1923 - 1925
Wahrheit. Sozialdemokratisches Organ für den Brüxer Bezirk. Brüx 1899 - 1902
Werkmeister-Zeitung. Organ des allgemeinen österreichischen Werkmeister-Verbandes in Reichenberg. Reichenberg 1896 - 1923
Za nové hospodářství. Praha 1935 - 1938
Zádruha. Orgán federalistických socialistů. Praha 1908 - 1912
Země sovětů. Praha 1931 - 1932
Zlatá Praha. Obrázkový týdenník pro zábavu a poučení. Praha 1884 - 1916, 1918 - 1924
+Sborník moderních reprodukcí Album Zlaté Prahy. Česká galerie, Praha  
Zlaté klasy. Časopis obrázkový ku vzdělání a zábavě mládeže. Praha 1853 - 1853
Zvěst od Nežárky. Týdenník pro zábavu, poučení i obchodní záležitosti. Jindřichův Hradec 1863
Žena. List českých pracujících žen mezinárodního sociálně-demokratického smýšlení. Brno 1911-1913, 1919-1923
Ženský list. Časopis pracující třídy ženského pohlaví. Brno 1894 - 1900
Židovské noviny. Praha 1938 - 1939
Židovské zprávy. Čtrnáctidenník. Praha 1918 - 1939
Židovský kalendář. Praha 1920 - 1939

4. září 2001 Jiří Polišenský | Webmaster | Na hlavní stranu | Nahoru |


O Národní knihovně || Odborné činnosti || Publikační činnost || Aktuálně ||
Slovanská knihovna || Informace pro uživatele || Služby || Knihovní fondy ||
Katalogy a databáze || Referenčni centrum
Informace pro knihovny a vydavatele
Copyright (c) 2000 - Národní knihovna ČR, Internet SERVIS, a.s.
All rights Reserved