Iris

Manuscriptorium Kramerius

Technické standardy

Publikace

Projekty

Partneři

Team

Projekty

Seznam běžících projektů

Starší projekty

Především Manuscriptorium (Memoria nebo chcete-li Memoriae Mundi Series Bohemica) se účastnilo řady projektů už od r. 1992. Tyto projekty se týkají tři oblastí:

Výzkum a vývoj

Od r. 1997 se oba týmy (Manuscriptorium a Kramerius) účastní pravidelně projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů v národním měřítku. Kromě toho se odborníci z Manuscriptoria účastnili několika mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, spojených s digitalizací: MASTER a VICODI ve 4. a 5. rámcovém programu Evropského výzkumu a technologického rozvoje a ECH:TOPICC v programu Eureka!

Byli jsme však spoluřešiteli i dalších projektů: LIBECON, PULMAN, CALIMERA, TEL-ME-MOR, DPE a dalších ve 4., 5., a 6. rámcovém programu.

Nové projektu EU od r. 2007 s naší účastí jsou: ENRICH, EDLnet a TELplus.

Konzultace pro:

Numeric

Víc informací o mezinárodních projektech Národní knihovny ČR viz http://digit.nkp.cz/CDMK/index.htm.

Provoz digitalizačních středisek a výroba digitálních dokumentů

Od r. 2000 jsou Manuscriptorium (Memoria) a Kramerius považovány za národní programy digitalizace a jako takové jsou podporovány Minsterstvem kultury ČR v programu Veřejné informační služby knihoven.

Tým Manuscriptoria byl řešitelem několika projektů UNESCO, zatím co tým Krameria nyní zahajuje rozsáhlý projekt digitalizace a záchrany monografií 19. století tištěných na kyselém papíře. Tento projekt je financován v rámci Finančních mechanismů Norska a EHP.

Podpora studia a školení

Tým Manuscriptoria proškolil více než 200 zahraničních expertů přímo na místě, většinou z pověření Open Society Fund, a to v Mongolsku, Moldávii, Kazachstánu, Ukrajině, Srbsku, Litvě a Lotyšsku (zde dvakrát). Na 300 českých knihovníků absolvovalo základní kurzy digitalizace v ČR.

Zúčastnili jsme se přípravy a vydání publikace FAO/UNESCO Digitization and Digital Libraries Module of the Information Management Resource Kit. V r. 2007 jsme zpracovali modul digitalizace pro elektronický kurz IFLA.

Mezinárodní instituce

Členové týmu jsou aktivní v těchto mezinárodních institucích:

TEL (Adolf Knoll), TEI Consortium (Jindřich Marek), CENL (Adolf Knoll), EROMM (Františka Vrbenská);

osobní členství: Vysoká skupina expertů na digitální knihovny při Evropské komisi, Subkomise pro technologii programu UNESCO Paměť světa (obé Adolf Knoll),

... další viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=nkcr_clenstvi.htm