Výzkum a vývoj

V oblasti digitalizace bylo řešeni několik programových projektů a v současné době pokračuje řešení výzkumného záměru.


Ukončené projekty jsou:

Archivace a zpřístupnění vzácných dokumentů s využitím digitální technologie

1997-1998
Finanční zdroj: Ministerstvo kultury
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Spoluřešitel: Stanislav Psohlavec

- hlavním výstupem byla technologie digitalizace vzácných knihovních dokumentů, která byla souhrnně popsána a vydána na CD-ROM vč. definic formátů, software a ukázek. Internetová edice je přístupná po kliknutí na název projektu.


Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat

2000-2001
Finanční zdroj: Ministerstvo kultury
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Spoluřešitel: Stanislav Psohlavec

Cílem řešení projektu je optimalizace dosavadního způsobu pořizování, strukturace, archivace a zpřístupňování digitálních dat. Bylo dosaženo poznání stavu vlastních CD s digitalizovanými dokumenty a stavu povinného výtisku na CD. Byla přijata příslušná opatření vedoucí k dlouhodobému uchování dat. Byl zaveden nový způsob kalibrace snímacích zařízení vč. nových tabulek, ICC profilů a zápisu standardizovaných metadat o digitálním obrazu do XML struktury digitalizovaného dokumentu. V oblasti zpřístupnění dokumentů byl zaveden optimalizovaný způsob určování rozlišení a JPEG komprese pro jednotlivé kvalitativní úrovně a vyvinut a dán k dispozici příslušný software. Byl optimalizován zásuvný modul do prohlížeče Netscape ImGear pro práci s obrazem a zavedena technologie DjVu (DjVu server) pro dynamickou, uživatelem řízenou konverzi archivních obrazů do progresivního formátu DjVu. Byla vyvinuta a dána k dispozici nová verze off-line prohlížeče ManuFreT 32 pro badatelské účely. Byla zpracováno nové DTD elektronického formátu digitalizovaného rukopisu v XML s využitím nejmodernějších obsahových standardů (Evropa, USA). Přizpůsobením software Tornádo pro práci s touto strukturou byla překlenuta cesta mezi potřebami evropského katalogu rukopisů (MASTER), národního katalogu rukopisů a digitální knihovnou.

Výsledky projektu značně zvýšily ochranu dat na CD, urychlily a zkvalitnily digitalizaci rukopisů a poskytly nástroje pro lepší a modernější zpřístupnění digitalizovaných dokumentů. Většina výsledků již byla zavedena do praxe anebo přinejmenším prakticky odzkoušena (XML DTD).

Výsledky projektu jsou dostupné po kliknutí na název projektu.


Digitální knihovna – produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů

1999-2003

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Spoluřešitelé: Jiří Polišenský, Stanislav Psohlavec

 

Výzkumný záměr významně přispěl k udržení a rozvoji digitálního zpřístupnění vzácných fondů českých institucí. Byl stabilizován a inovován celý cyklus výroby, strukturování, archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů. Byl proveden výzkum nových datových formátů za účelem jejich implementace do programu a přechod na platformu XML pro několik typů dokumentů vč. návrhu, zpracování a nasazení příslušných DTD. Byly zahájeny práce na strukturaci historického textu na platformě TEI a zpracováno příslušné DTD. Došlo k základnímu rychlému on-line zpřístupnění digitálních dokumentů (Memoria), resp. provedení přípravných prací (Kramerius). Došlo v českém knihovnictví k nebývalému rozsahu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámcových programech EU a programu Eureka! a dále k dalším formám mezinárodní spolupráce. Řady evropských a světových akcí se účastní řešitelé tohoto záměru jako jediní ze zemí střední a východní Evropy, což je důkazem mezinárodního uznání výsledků výzkumného záměru.

Zpráva o řešení - věcná část


 

Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů

 

2004-2010

Finanční zdroj: Ministerstvo kultury
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Spoluřešitelé: Jiří Polišenský, Zdeněk Uhlíř

 

Popis výzkumného záměru

Zpráva o řešení za r. 2004 - věcná část