Technické standardy týkající se digitalizace

Metadata

Naše DTD/XSD pro zpracování digitálních dokumentů v XML:

Aplikované standardy:       

Digitalizované rukopisy, staré tisky, historické mapy a další historické materiály

a) Nové TEI P5 (ENRICH schéma) pro popis digitalizovaných rukopisů vč. dokumentace

b) Tzv. Masterx.dtd (TEI P4 + doplňky)

 http://digit.nkp.cz/MMSB/1.1/msnkaip.xsd

                     Dokumentace schématu v HTML

                    Grafické schéma pro horní strukturální vrstvy

Digitalizovaná periodika

                    Verze 1.00

                     pro parsery: http://digit.nkp.cz/DigitizedPeriodicals/DTD/1.00/Periodical.dtd a dokumentace v angličtině

                    Verze 2.0

                    DTD pro parsery: http://digit.nkp.cz/DigitizedPeriodicals/DTD/2.0/Periodical.dtd

                    W3C schéma: http://digit.nkp.cz/DigitizedPeriodicals/DTD/2.0/Periodical.xsd

                    Dokumentace schématu

          

           Verze 2.10

          DTD pro parsery: http://digit.nkp.cz/DigitizedPeriodicals/DTD/2.10/Periodical.dtd

          W3C schéma: http://digit.nkp.cz/DigitizedPeriodicals/DTD/2.10/Periodical.xsd

                    Dokumentace schématu

Digitalizované monografie

                    Verze 1.0

                    pro parsery: http://digit.nkp.cz/Monographs/DTD/1.0/ Monograph.dtd  a dokumentace  

          Verze 2.0

                    DTD pro parsery: http://digit.nkp.cz/Monographs/DTD/2.0/Monograph.dtd

                    W3C schéma: http://digit.nkp.cz/Monographs/DTD/2.0/Monograph.xsd

                    Dokumentace schématu

          Verze 2.10

                    DTD pro parsery: http://digit.nkp.cz/Monographs/DTD/2.10/Monograph.dtd

                    W3C schéma: http://digit.nkp.cz/Monographs/DTD/2.10/Monograph.xsd

                    Dokumentace schématu                     

Kramerius - Administrativní metadata

            Verze 1.0        

                    W3C schéma: http://digit.nkp.cz/Kramerius/AdminMetaData/1.0/AdminMetaData.xsd

                    Pravidla zápisu administrativních metadat - dokument ve formátu PDF

Plné texty středověkých a raně novověkých rukopisů

             Verze 1.00

        

                    pro parsery: http://digit.nkp.cz/MSSFullText/DTD/1.00/mss-fulltext.dtd a příklady

                                             http://digit.nkp.cz/MSSFullText/DTD/1.00/mss-verse.dtd (veršované a rýmované texty)

                                             http://digit.nkp.cz/MSSFullText\DTD\1.00\mss-fulltext-table.dtd (texty s tabulkami)

 

   Verze 2.0 pro texty obsahující verše a tabulky

 

                                   http://digit.nkp.cz/MSSFullText/DTD/2.0/mss-fulltext-verse.dtd

                                   http://digit.nkp.cz/MSSFullText/DTD/2.0/mss-fulltext-table.dtd

 

Navržené standardy:

Výměna dat s Manuscriptoriem

                    proprietární DTD

Sbírkové předměty

                    pro parsery: http://digit.nkp.cz/MaterialObjects/1.0/DTD/MuseumObject.dtd

                    a dokumentace částečně česky a částečně anglicky    

Digitalizované zvukové dokumenty

                    pro parsery: http://digit.nkp.cz/audiodoc/Audio/DTD/1.00/Audio.dtd a dokumentace